02-04-2023

Nastavljaju sa modernizacijom i rekonstrukcijom državnih puteva

Ministarstvo kapitalnih investicija planiralo je da ove godine za redovno i investiciono održavanje, rekonstrukciju i izgradnju državnih puteva, izdvoji 72,74 miliona EUR, što će, prema riječima njegovih predstavnika, doprinijeti većoj bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Nastavljaju sa modernizacijom i rekonstrukcijom državnih puteva | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Iz resora kojim rukovodi ministar Ervin Ibrahimović su agenciji Mina-business kazali da je Uprava za saobraćaj pripremila Program izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za ovu godinu, kojim je planirano da se nastavi ili započne izgradnja i rekonstrukcija oko 260 kilometara regionalnih i magistralnih puteva, i to 105 kilometara u sjevernoj regiji, 81 kilometar u centralnoj i 74 kilometra u primorskoj.

Program je koncipiran kroz tri potprograma.

Prvi potprogram se odnosi na rekonstrukciju magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori i sastoji se od 59 pozicija, sa planiranim finansijskim sredstvima u iznosu od 52,99 miliona EUR.

„Drugi potprogram se odnosi na rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži u Crnoj Gori. Sastoji se od šest projekata izgradnje i rekonstrukcije, sa planiranim finansijskim sredstvima u iznosu od 5,06 miliona EUR“, precizirali su iz Ministarstva.

Sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima je treći potprogram, koji obuhvata sanaciju 15 klizišta i pet mostova, sa planiranim finansijskim sredstvima u iznosu od 4,62 miliona EUR.

„Za finansiranje radova redovnog održavanja i zaštite puteva u ovoj godini planirana su sredstva u iznosu od 10,07 miliona EUR“, precizirali su iz Ministarstva.

Kada je u pitanju prvi potprogram, među najznačajnijim projektima se izdvaja rekonstrukcija puta Berane – Kolašin, dionica Lubnice – Jezerine, zatim rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje – Špiljani sa sanacijom tunela i mostova, kao i izgradnja puta Cetinje – Čevo – Nikšić, dionica Cetinje – Čevo.

Tu je i rekonstrukcija puta Pljevlja – Metaljka, prva faza, Pljevlja – Krće, potom izgradnja i rekonstrukcija puta Vrulja – Mijakovići, kao i rekonstrukcija puta Mojkovac – Lubnice, dionica Mojkovac – Vragodo.

U planu je i rekonstrukcija regionalnog puta Cetinje - Njeguši, dionica od supermarketa Voli do Bajičke crkve, zatim rekonstrukcija magistralnog puta Lepenac – Ribarevina – Poda – Berane, kao i rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat – Jaz, izgradnja bulevara.

U dijelu rješavanja uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore, u planu je izgradnja obilaznice Rožaja, druga faza, rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica – Nikšić, dionica Cetinjski semafori – Komanski most, kao i rekonstrukcija puta Podgorica – Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do stočne pijace.

Iz Ministarstva su podsjetili da je u Crnoj Gori je u prethodnom periodu izgrađeno, rekonstruisano i modernizovano više stotina kilometara puteva, čime su stvoreni uslovi za kvalitetniji, udobniji, ekonomičniji i bezbjedniji saobraćaj i samim tim bolju povezanost i drumsku pristupačnost Crne Gore.

Put, kao jedan od četiri faktora bezbjednosti saobraćaja, utiče na rizik od nastanka saobraćajne nezgode, kao i na stepen posljedica saobraćajne nezgode.

„Unapređenje bezbjednosti puta, pored visokih finansijskih ulaganja, zahtjeva planiranje i razvijanje novih modela i pristupa, kako bi se osigurala bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, odnosno, polazna osnova je da put ne smije da bude uzrok saobraćajne nezgode. Put treba da spriječi saobraćajnu nezgodu kada dođe do greške učesnika u saobraćaju ili greške na vozilu i spriječi ili ublaži posljedice nastale saobraćajne nezgode“, zaključili su iz Ministarstva.