06-05-2020

Odžić: Opština Budva vratila oko 30 miliona eura duga

Opština Budva je u u minulom periodu vratila oko 30 miliona eura duga. Izuzimajući predmete koji su pod sudskim sporom sve tekuće obaveze izmiruju se u roku saopšteno nam je iz Sekretarijata za finansije.


Foto: Arhiva, portal RTV Budva

Prema riječima sekretara Sekretarijata za finansije, Petra Odžića,
dugovanja Opštine Budva svedena su na minimum.

On je, između ostalog, istakao da je Opština Budva izuzetno potentna Opština kada su u pitanju lokalni javni prihodi, te da se razmatra i mogućnost kreditnog zaduženja ukoliko potraju vandredne mjere i ako sezona ne krene svojim tokom, što bi na neki način bio bajpas da se premosti trenutna krizna situacija.

Opšrinije u prilogu Jasne Marković: