19-04-2021

Onlajn savjetovanje dobilo više od 200 žena

Sigurna ženska kuća je od septembra prošle godine putem onlajn platforme pružila besplatnu psihosocijalnu i pravnu pomoć za više od 200 žena, saopšteno je iz te nevladine organizacije.

Onlajn savjetovanje dobilo više od 200 žena | Radio Televizija Budva

Foto: pixabay.com/ilustracija

Iz SŽK su kazali da pandemija koja traje već više od godinu znatno otežava ženama koje preživljavaju nasilje da se izbore i izađu iz nasilnog odnosa.

SŽK je, kako su naveli, zbog činjenice da sve žene u Crnoj Gori nijesu u mogućnosti da napuste svoje domove i obrate se za pomoć u kancelariji, od septembra pružala onlajn usluge, u okviru projekta koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

“Omogućile smo ženama da nam se jave putem video poziva i na taj način im je pružana besplatna psihosocijalna i pravna pomoć, kao i radionice joge i grupe samopomoći. Više od 200 žena je dobilo neku vrstu pomoći na ovaj način”, rekli su iz SŽK.

Oni su kazali da su žene, koje su se javljale putem onlajn platformi, prolazile kroz sve oblike nasilja, a najčešće su trpjele psihičko nasilje usled mjera zatvaranja i provođenja više vremena u domovima sa nasilnicima.

“Žene su navodile da su u toku pandemije bile izbacivane iz kuće ili im je nasilnik prijetio da će ih izbaciti, što je dodatno produbljivalo osjećaj straha i neizvjesnosti”, ukazali su iz SŽK.

Kakos u istakli, razgovor sa žrtvama nasilja je anoniman i povjerljiv, i odvija se u posebnoj prostoriji za onlajn savjetovanje.

Ambasadorka SAD Džudi Rajznig Rajnke rekla je da je impresionirana rezultatima koje je SŽK uspjela da postigne tokom implementacije projekta, u veoma teškim okolnostima.

Ona je kazala da se nasilje nad ženama, posebno nasilje u porodici, značajno povećalo tokom pandemije COVID-19 i da prevencija i odgovor na tu pojavu zahtijevaju djelovanje vlade, pojedinaca, vjerskih vođa, privatnog sektora i civilnog društva.

Rajzing Rajnke je dodala da neophodno uključiti muškarce u rasprave o rodno zasnovanom nasilju i osnažiti žrtve da podijele svoje priče.

"Samo zalaganjem i podizanjem svijesti na ovu temu možemo spriječiti nekažnjavanje počinilaca i osnažiti buduće generacije da se oslobode tradicionalnih, štetnih obrazaca ponašanja”, poručila je Rajzing Rajnke.

Projekat “Za život bez nasilja uz pomoć online platformi” je finansirala Ambasada SAD u Podgorici, kroz Fond za odgovor na Covid-19