11-02-2019

Opština Budva u Starom gradu ima mnogo više nepokretnosti nego što je evidentirano

Nakon zemljotresa na primorju 1979. godine, faktičko stanje unutar mjesne zajednice Stari grad i ono što je evidentirano unutar katastra, koji se odnosi na Opštinu Budva, ne poklapa se, jer bi Opština, kako je kazao potpredsjednik Opštine Budva, Vladimir Bulatović, trebala da ima mnogo više nepokretnosti nego što je trenutno evidentirano.

Opština Budva u Starom gradu ima mnogo više nepokretnosti nego što je evidentirano | Radio Televizija Budva

Iako su najveći problemi zabilježeni u katastarskim opštinama Budva, Petrovac i Bečići fokus Opštine će tokom narednog perioda biti usmjeren na Stari grad i kompaniju BSP.

"Najkonkretniji primjer koji sam ja proslijedio Kancelariji za anktikorupciju jeste kuća, gdje imamo ćovjek koji živi, odnosno koristi je za namjenu izdavanja. On je čak platio i kaznu turističkoj inspekciji koja je tu zatekla njegove, navodno, prijatelje iz Azerbejdžana ili slično", istakao je Bulatović.

Taj elegat, iako bi trebalo da je u vlasništvu Opštine Budva i dalje se vodi na Kulturno informativni centar Budva, koji ne postoji poslednjih 20-ak godina.

"Kada se bude desila imovinska promjena u katastru Budva onda će se steći pravni uslovi i mislim da će se ti prostori kroz par ročista osloboditi, kako bi bili u de facto vlasništvu Opštine", kazao je Bulatović.

On je istakao da će se formirati nova komisija sa timom ljudi koji će obaviti fotoelaborat, jer su prethodni zapisnici ranijih komisija za evidentiranje i utvrđivanje osnova korišćenja objekata u vlasništvu Opštine Budva nepotpuni.

Postoje zapisi da su Starograđani dobijali stanove van Starog grada, a ako su željeli da se vrate trebalu su te stanove da vrate Opštini i da uđe u svoje prvobitne objekte za stanovanje.

Drugi veliki problem je kompanija BSP kod koje su problemi nastali zbog neažurnosti kupaca stanova, jer je na listovima nepokretnosti koje posjeduje kompanija 6.000 m2 prostora i dalje u vlasništvu kompanije BSP.

"Ovim putem bih pozvao sve građane koji su kupili stanove od BSP-a, a nisu ga ažurno preveli na svoje ime, da sudske ugovore koje su ovjeravali kod notara sprovedu kroz katastar i upišu stanove na svoje ime, pravovremenom i legalnim putem", zaključio je Bulatović.