11-06-2020

Pejović podnio krivičnu prijavu protiv Anđele Ivanović

Predsjednik Kluba odbornika Demokrata u SO Budva Mijomir Pejović podnio je krivičnu prijavu protiv Anđele Ivanović, odbornice Crnogorske u lokalnom parlamentu. Prijava je podnesena zbog neovlašćenog predstavljanja Ivanović kao predsjedavajuće SO Budva, te zbog toga što je suprotno važećim propisima zakazala i predsjedavala, kako piše u prijavi, navodnom sjednicom SO Budva u konferencijskoj sali TN "Slovenska plaža".U prijavi pored ostalog piše da je sjednica zakazana u svrhu nezakonite smjene legalno izabranih organa vlasti i preuzimanja vlasti političkom korupcijom.