14-05-2019

Podnijete krivične prijave protiv zamjenika JP Morsko dobro

Grupa građana „Građanska akcija“ podnijela je krivične prijave protiv dva zamjenika izvršnog direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zbog sumnje da su, kako je saopšteno, zloupotrijebili službeni položaj, čime je budžet tog preduzeća manji za 24,5 hiljada eura.

Podnijete krivične prijave protiv zamjenika JP Morsko dobro | Radio Televizija Budva

Predstavnik Grupe građana „Građanska akcija“, Božidar Vujičić, kazao je da je podnijeta krivična prijava protiv pomoćnika direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i predsjednika tenderske komisije, Dragoljuba Markovića, zbog nepostupanja u skladu sa javnim pozivom.

„U Javnom pozivu je definisano da se Ugovor o zakupu mora potpisati u roku od deset dana sa prvorangiranim ponuđačem. Takođe, kao predsjednik tenderske komisije, propustio je da pozove drugoplasiranog ponuđača da potpiše ugovor“, pojasnio je Vujičić.

On je saopštio da je drugi zamjenik direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, Rajko Malović, potpisao Ugovor o zakupu 27 dana nakon održane javne aukcije sa prvorangiranim ponuđačem za zakup predmetne lokacije, čime je, kako je objasnio, prekoračio uslove Javnog poziva, 17 dana nakon definisanog roka.

Vujičić tvrdi da je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je iz tog razloga bez prihoda od 24,5 hiljada eura.

On je rekao da je Građanska akcija ranije ukazivala nadležnom Tužilaštvu na nepravilnosti u radu tog preduzeća, koje se odnose na uvođenje referenci za ranije zakupce prilikom bodovanja ponuda za zakup plaža, što je, kako je ocijenio, suprotno Zakonu o državnoj imovini.

„Obraćali smo se Tužilaštvu i zbog uslovljavanja korisnika u ovom Javnom preduzeću, da prvo uplate zakupninu pa tek nakon toga potpišu ugovor što je suprotno Zakonu o obligacionim odnosima. U ovom preduzeću, primoravaju zakupce da plate iznos zakupnine, za cijelu kalendarsku godinu, bez obzira kada će tokom godine zaključiti ugovor o korišćenju lokacije“, kazao je Vujičić.

On je pojasnio da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom djeluje na osnovu dva propisa - Zakona o morskom dobru koji je usvojen vrijeme Savezne Republike Jugoslavije i Uredbe prodaji akcija i imovine putem javne aukcije i prikupljanja ponuda, koja je, kako je podsjetio, usvojena za vrijeme državne zajednice Srbije i Crne Gore.

„To su uredbe i propisi koje ovo Javno preduzeće koristi danas prilikom upravljanja i raspolaganja javnom imovinom u zoni morskog dobra. Ovo preduzeće ima jedan propis koji je njima najvažniji, važniji i od ustavnih ovlašćenja, kao i svih ostalih zakona, a taj propis se naziva saglasnost Vlade Crne Gore“, naveo je Vujičić.

On je kazao da je „saglasnost Vlade Crne Gore propusnica tom preduzeću kod svih organa vlasti“.

„Predstavnici sudstva, tužilaštva, inspekcije kada vide da ovo Javno preduzeće ima saglasnost za svoje odluke, to ne sankcionišu, već smatraju da je to konačno i ispravno, a zapravo nije tako. Zaključak je da Vlada Crne Gore, koja je jedna nelegalna institucija jer je izabrana od strane neustavne Skupštine Crne Gore, vrhovni komadant i vladar u državi, a za svoje postupke ne odgovara nikome“, rekao je Vujičić.

On je kazao da Vlada podnosi izvještaj skupštinskoj većini u „nelegalnoj Skupštini Crne Gore“, čime se, kako je ocijenio, zloupotrebljava državna imovina.

Izvor: PR Centar