02-02-2024

Porodično nasilje u porastu: U Budvi tokom 2023. godine procesuirano 29 krivičnih djela

Nasilje u porodici je u porastu, pokazuju podaci Uprave policije. U protekloj godini u Budvi je procesuirano 29 krivičnih djela iz te oblasti. Porodično nasilje nije karakteristično samo za Crnz Goru, već se porast ne bilježi samo u cijelom regionu, već i u Evropi. Najčešće žrtve nasilja su žene.


Ilustracija, Foto: Pixabay

Nasilje nad ženama je u porastu ne samo u Crnoj Gori već i u našem gradu. Podaci o prijavljenim slučajevima to najbolje potvrđuju. U Budvi tokom prošle godine je evidentirano 29 krivičnih djela za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, što pokazuju da je u porastu ova društvena problematika u odnosu na 2022. godinu kada su evidentirana 23 krivična djela.

"Što se tiče nasilja u porodici, mogu reći da imamo više prijava, kako krivičnih tako i prekršajnih. To je pokazatelj da su se žrtve ohrabrile da prijave nasilje. Postupamo po nalogu, ukoliko se radi o prekršajima ti procesi su dosta kraći i dosta su efikasniji. Počinilac uvijek bude kažnjen ili novčanom kaznom, opomenom, kaznom zatvora ili kombinovanom kaznom, novčana sa izrečenom kaznenom mjerom koju izvršava policija. Takođe prati počinioca, da ne bi došlo do ponovnog nasilja ili kršenja zaštitnih mjera", kazala je za Polis, Televizije Budva, inspektorka krim. policije OB Budva, Tamara Mačić.

Koordinacija policije ili saradnja sa Centrom za socijalni rad je važna ali i definisana zakonom, ističe Mačić.

"Imamo jednu saradnju na zavidnom nivou. Oni su takođe u obavezi i oni u saznanju da je došlo do nasilja odmah obavijeste službenike policije, a u slučaju kada je nama prijavljeno nasilje, ako imamo neke specifične situacije, dužni smo odmah da ih pozovemo. Naravno, ako su žrtve djeca ili ako su svjedoci, da obave razgovor odmah sa njima. Ukoliko su specifični oblici nasilja da žrtva zatijeva smještaju u Sigurnu žensku kuću naravno da im se odmah obraćamo. Za redovne prijave se takođe obraćamo pismenim putem sa naglašenim dijelom, da li ima djece u porodici kako bi dalje preduzimali mjere i radnje iz domena svoje nadležnosti", kazala je ona.

Nasilje nad ženama zahtjeva odlučniji i efikasniji odgovor organa i institucija, ali i društva u cjelini. Svaka žena ili djevojka ima pravo na život bez nasilja, a ključ za to je prevencija.