21-09-2018

Samardžić: Izdata 23 rješenja o saglasnosti za izgradnju objekata

Od 20. juna do 20. septembra ove godine u Opštini Budva izdata su 23 rješenja o saglasnosti za izgradnju objekata, dok je 11 u postupku. Klasičnog izdavanja građevinskih i drugih dozvola nema, a procedura je olakšana, dok sama dinamika zavisi od projektanta i od investitora.

Samardžić: Izdata 23 rješenja o saglasnosti za izgradnju objekata | Radio Televizija Budva

Novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnje objekata u opštini Budva odnedavno funkcinše novi Institut glavnog gradskog arhitekte.

"U tom domenu Institut glavnog gradskog arhitekte je prvo egizstirao u okviru glavnog državnog arhitekte, a onda je Opština Budva prije tri mjeseca imenovala v.d. glavnog gradskog arhitekte i tako je oformljena ova služba", kazala je v.d. glavnog gradskog arhitekte Ana Samardžić i dodala da su za sada poslovi koje oni obavljaju samo davanje saglasnosti na idejna rješenja objekata.

"Zakonom su obhvaćene još neke nadležnosti, davanje saglasnosti na izgled privremenih objekata, zatim propisivanje smjernica prilikom legalizacije objekata, a kasnije, kada se završi sistem planiranje i izrada urbanističkih projekata", rekla je Samardžić.

Za sve sadašnje i buduće investitore više nema klasičnog izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola, a procedura je pojednostavljena.

"Procedura izgradnje objekata sada je drugačija. Kreće se sa tehničko-urbanističkim uslovima iz planskog dokumenta, dalje se ide na saglasnot glavnog gradskog arhitekte, potom izrada glavnog projekat revizija i prijava gradnje", istakla je Samardžić.

Građevinska sezona je počela, a zahtjevi se svakodnevno izdaju.

"Od 20. juna kod nas je pristiglo 34 zahtjeva, 23 su okončana rješenjem, a 11 je u postupku. Rješenja koja su odbijena, odbijena su iz nekih formalnih nedostataka", rekla je Samardžić.

Saglasnost na idejni projekat za uređenje šetališta u Rafilovićima još nije izdata, jer prema riječima glavne arhitektice taj postupak će malo potrajati.