07-02-2018

"Sveti Vid" u Petrovcu dobio građevinsku dozvolu

Opština Budva je na svom sajtu objavila da je izdala Crnogorskoj provinciji franjevskog bezgrešnog začeća Cetinje građevinsku dozvolu za gradnju doma za stare.

Ranije su naveli i da će pomoći da se nađe model kako bi se sestre oslobodile plaćanja komunalnih taksi za izgradnju novog doma.

To je jedini dom za stare na ovom dijelu primorja u kome su smješteni nemoćni i stari, bez obzira na vjersku pripadnost.

Opština je odobrila gradnju objekta socijalne zaštite čija ukupna brutograđevinska površina iznosi 829 kvadratai i tehničkih prostorija od 248 kvadrata.

Dom će imati podrum, suteren, prizemlje i dva sprata. Objekta mora biti završen u roku od tri godine od pravosnažnosti dozvole“, navodi se u dozvoli resornog sekretarijata.Vladajuća koalicija u Budvi donijela je odluku da se Planom investicija za ovu godinu odredi sto hiljada eura, koji će biti namijenjeni kao učešće Opština za gradnju doma za stare u okviru franjvačkog samostana.

Opština je već preduzela određene korake u cilju brzog i efikasnog rješavanja infrastrukturnih problema sa kojima se samostan susrijeće, a pomoći će u pronalaženju načina da se sestre oslobode plaćanja komunalnih taksi za izgradnju novog doma, čime bi se omogućio veći broj smjštajnih kapaciteta za one kojima je to najpotrebnije, posebno ako se uzme u obzir da na primorju domova ovog tipa izuzev risanskog nema.

Investitor je dužan da građenje objekta započne u roku od dvije godine od dana izdavanje građevinske dozvole, jer mu u suprotnom prestaje pravo građenja po građevinskoj dozvoli. On mora završiti radove u roku od tri godine od dana pravosnažnosti građevinske dozvole.