07-10-2020

Vlada vratila 70 miliona eura duga i kamata

Vlada Crne Gore je tokom drugog kvartala ove godine, koji je obilježila korona kriza i zatvaranje, otplatila 40,66 miliona eura duga i 29,6 miliona eura kamata, što je ukupno 70,2 miliona eura, pokazuju novi zvanični podaci Ministarstva finansija, pišu Dnevne novine.Zbog finansiranja budžeta, nabavke vojne opreme i finansiranja kapitalnih investicija, država se u i istom periodu morala zadužiti 369,3 miliona eura.

Od 40,66 miliona eura otplaćenog duga, tačno 5,55 miliona eura odnosilo se na otplatu duga rezidentima, dok je otplata duga nerezidentima iznosila 35,10 miliona eura.

“U istom periodu otplaćena je i kamata u iznosu od 29,54 miliona eura, od čega otplata domaće kamate iznosi 5,73 miliona eura, dok otplata ino kamate iznosi 23,81 miiona eura. Smanjenje duga po osnovu stare devizne štednje u izvještajnom periodu iznosilo je 50.000 eura”, navodi se u izvještaju Ministarstva finansija, koji jasno računovodstveno razdvaja dug i dug po osnovu kamata.

Ukupan državni dug (bez depozita) na dan 30.6.2020. godine iznosio je 3,66 milijardi eura ili 79,54 odsto BDP-a. Ukupan državni dug sa depozitima na kraju juna iznosi 3,28 milijardi eura ili 71,30 odsto BDP-a.

Spoljni dug iznosio je 3,1 milijardu eura, odnosno 67,40 odsto BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 559,38 miliona eura, odnosno 12,14 odsto BDP-a. Depoziti na kraju drugog kvartala 2020. godine iznosili su 379,62 miliona eura, uključujući 38,477 unci zlata vrijednosti 60,49 miliona eura ili 8,24 odsto BDP-a.

U drugom kvartalu 2020. godine povučena su sredstva u iznosu od 349,9 miliona eura za potrebe realizacije infrastrukturnih i razvojnih projekata, kao i za potrebe finansiranja budžeta.

Od pomenutog iznosa, za projekat finansiranja izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar -Boljare, Smokovac Mateševo, iz kredita sa kineskom Exim bankom povučen je iznos od 8,79 miliona dolara.

Za ostale infrastrukturne i razvojne projekte, za potrebe izgradnje puteva, vodosnabdijevanja, energetske efikasnosti, socijalnog stanovanja, razvoja poljoprivrede, povučen je iznos od 17,61 miliona eura.

Ostatak povučenih sredstava odnosi se na povlačenja po osnovu kreditnih aranžmana, zaključenih u drugom kvartalu 2020. godine.

U drugom kvartalu, sa ino kreditorima zaključeno je pet kreditnih aranžmana vrijednosti 369,3 miliona eura.

“Sa Hapoalim bankom iz Izraela za nadogradnju oklopnih vozila za Ministarstvo odbrane, u iznosu od 30,01 miliona eura i sa sindikatom banaka (OTP, Credit Suisse, Crnogorska komercijalna banka i Societe Generale), uz garanciju Svjetske banke, čime je obezbijeđen iznos od 250 miliona eura, koji će se koristiti za potrebe finansiranja budžeta”, konstatuje se u izvještaju.

Takođe, sklopljen je aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom MMF u iznosu od 74,3 miliona eura, kroz program Instrumenta za brzo finansiranje (RFI), za potrebe finansiranja budžeta.

Pored navedenog, u toku drugog kvartala zaključeni su dugoročni kreditni aranžmani s NLB bankom u iznosu od 10,0 miliona eura i Komercijalnom bankom A.D. Podgorice, u iznosu od pet miliona eura za potrebe kapitalnog budžeta.Izvor: Dnevne novine