22-09-2021

Voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 14. do 17. septembra ove godine, pokazali su da je na 81,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 9,1% lokacija dobrog, dok je na 9,1% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta, saopšteno je iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta | Radio Televizija Budva

Foto: Trip Advisor

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera
obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše".

U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode, voda je bila odličnog kvaliteta na njih 15, dok je na 3 lokacije voda bila
dobrog kvaliteta. Na području opštine Bar, voda je bila odličnog kvaliteta na 11 ispitivanih lokacija, na jednoj je bila dobrog, a na 3 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, te je u ovom mjerenju na njih 26 voda bila odličnog, na 3 dobrog, a na preostale 3 lokacije zadovoljavajućeg kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na svih 9 ispitivanih lokacija voda je bila odličnog kvaliteta. Na području opštine Kotor od ukupno 15 lokacija, voda je bila odličnog kvaliteta na njih 12, a dobrog na preostale 3 lokacije. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 17 ona bila odličnog, a na 4 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me.