08-07-2021

Započeta izrada strategije razvoja turizma

Strategija razvoja turizma, čija je izrada započeta, biće najznačajniji dokument iz te oblasti i krovna platforma iz koje će proizilaziti sve ostale aktivnosti koje se tiču diverzifikacije i promocije turističkog proizvoda, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Započeta izrada strategije razvoja turizma | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

U prostorijama tog Vladinog resora danas je održan prvi sastanak radne grupe, čime je započeta izrada Strategije razvoja turizma za period od ove do 2025. godine.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja kazali su da su inicirali definisanje nove turističke strategije sa akcionim planom i da su se na prvom sastanku radne grupe čule brojne sugestije i iznijeli problemi i predlozi rješenja.

„Istaknuto je da će to biti najznačajniji dokument iz oblasti turizma u ovoj godini, kao krovna platforma iz koje će proizilaziti sve ostale aktivnosti koje se tiču diverzifikacije i promocije turističkog proizvoda“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je razgovarano o dinamici izrade nove strategije, njenom usklađivanju sa metodologijom izrade, definisanom od strane Generalnog sekretarijata Vlade i svim članovima su delegirani projektni zadaci.

„Istaknuto je da će predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja insistirati na kreiranju strategije bazirane isključivo na realnim tržišnim zakonitostima, postojanje akcionog plana koji će biti smjernica u njenoj implementaciji“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da su se članovi radne grupe, svjesni da su mnoge strategije opterećene suvišnim elementima, usaglasili da ona treba da bude moderna i koncipirana sa jasno definisanim ciljevima i očekivanjima.

Na sastanku je usaglašeno da crnogorski turizam treba da se razvija strateški, na održiv način, u skladu s ekonomskim ciljevima, uz očuvanje prirodnih resursa, poštujući potrebe domaćeg stanovništva i turista, kao odgovorne, atraktivne, cjelogodišnje i jedinstvene turističke destinacije.

Iz Ministarstva su kazali da će se posebne odrednice nove strategije odnositi na način promocije i upravljanja destinacijom u kriznim situacijama.

„Poseban segment strategije će se odnositi na oporavak crnogorskog turizma od Covid-19, uz napomenu i nadu da ovo stanje neće trajati dugo, pa će strategija predvidjeti mogućnost fleksibilnog zaokreta u pravcu drugačijeg razvoja i promocije crnogorskog turističkog proizvoda“, navodi se u saopštenju.

Sastankom je predsjedavala vršiteljka dužnosti generalne direktorice za razvojne politike u turizmu, Aleksandra Gardašević Slavuljica, a prisustvovali su predstavnici Generalnog sekretarijata Vlade, resornih ministarstava, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, Nacionalne turističke organizacije, Akademske turističke zajednice i Udruženje turističkih agencija.