29-07-2021

Advokati prekidaju štrajk

Advokatska komora Crne Gore prihvatila je Predlog protokola o izmjenama Zakona o fiskalizaciji na koji je Vlada dostavila komentar, saznaju Vijesti u toj organizaciji.

Advokati prekidaju štrajk | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Prema nezvaničnim informacijama, 417 advokata je glasalo za protokol, dok su 243 advokata bila protiv, a glasanje je formalno danas završeno.

Advokati su tražili izuzeće od fiskalizacije zbog čega štrajkuju od 24. maja, a sa potpisivanjem protokola štrajk bi bio prekinut i u roku od sedam dana formirana zajednička radna grupa koja bi do kraja godine uradila izmjene zakona o fiskalizaciji, prenose Vijesti.

Ključna korekcija Vlade u odgovoru na predlog protokola o saradnji za izmjene zakona o fiskalizaciji je da će pojedinačne radnje koje preduzimaju advokati u pružanju pravne pomoći biti fakturisane na osnovu punomoćja, u skladu sa dogovorom između advokata i klijenta.

Nadležni sud će rješenja o naknadi za službene odbrane donositi na osnovu ispostavljenih troškova i ta rješenja će Sudski savjet nakon isplate dostavljati Upravi prihoda i carina.

Vladi je prihvatljiv predlog advokata da se onemogući poreskim inspektorima da tokom inspekcijskog nadzora kontrolišu spise predmeta advokatske kancelarije, već da imaju uvid isključivo u finansijsko poslovanje, kako se ne bi narušio odnos povjerenja između advokata i klijenta, kao i da poreski inspektor ne može imati ovlašćenja da zabrani rad advokatskoj kancelariji.

Faktura koju izdaju advokati neće morati da sadrži podatke kojim bi se narušio odnos povjerenja advokata i klijenta i kojima bi se narušilo načelo tajnosti postupka.