23-08-2019

Bulatović: Vlada Crne Gore koju kontrolliše DPS nije uradila ništa za Budvu

Prvi potpredsjednik Opštine Budva i predsjednik budvanskog odbora Crnogorske, Vladimir Bulatović, poručio je jutros da će DPS postati kredibilna učesnik na političkoj sceni kada se javno odreknu dijela njihovih bivših kolega koji su krivično osuđeni.

Bulatović: Vlada Crne Gore koju kontrolliše DPS nije uradila ništa za Budvu | Radio Televizija Budva

„Ne znam šta DPS u Budvi želi da postigne. Postaće kredibilni učesnici na političkoj sceni kada se javno odreknu dijela njihovih bivših kolega koji su krivično osudjeni. Kao građani Budve nismo doživjeli tu ljudsku satisfakciju da se neko izvini i prizna građanima Budve da je njihovim partijskim izborom ličnsti i neradom Budva bila dovedena u finansijski brodolom, sa čijim se posledicama i danas borimo. Previše je afera da bi se i danas osvrtali na njih. Možda ih ne zna cjelokupna crnogorska javnost, ali građani Budve svakako znaju i neće ih zaboraviti“, rekao je Bulatović.

Bulatović dodaje da kada neko kaže da vlast u Budvi ništa ne radi, može samo da se doda da ne radi na korupcionaški način kao što se radilo u vrijeme vladavine DPS.

„Ajde prvo da vidimo koliko je država kojom trenutno upravlja DPS sa svojim satelitima uložila i ulaže u dvije najneophodnije oblasti za građane i grad Budvu u poslednjih par godina, a u ne-kom sučeljavanju možemo proći i kroz druge oblasti. Volio bih da uporedimo podatke iako su nam poznati“, tvrdi Bulatović.

Kada je riječ o prosvjeti, Bulatović tvrdi da je prema njegovim saznanjima iz kapitalnog budžeta Ministarstva prosvjete, koji za poslednje dvije godine prema saopštenjima Ministarstva iznosi preko 70 miliona €, za opštinu Budva izdvojeno nula eura.

„Dakle ništa. A opština je u poslednjih par godina uložila preko 470 hiljada eura za udžbenike, preko 115 hiljada eura za popravke i održavanje osnovnih i srednje škole, preko 60 hiljada eura za stipendije i nagrade i preko 1,5 miliona € vrijednosti vrtića koji smo predali na korištenje Ministarstvu, površine cca 1500 m2“, kaže Bulatović.

Nakon ovakvih podataka, Bulatović smatra da su jasna pitanja koja slijede i na koja DPS i centralna vlast nemamju odgovor.

„Kada će Vlada i resorno ministarstvo vratiti makar 1% uplaćenih poreza i doprinosa građana Budve i kvalitetnije uslove za školovanje naše djece? Kada će Ministarstvo prosvjete i Vlada Crne Gore prestati sa floskulom da je Budva bogata opština, pa neka sami to urade?"

Kada je riječ o zdravstvu, Bulatović pita kolliki je procenat kapitalnog budžeta Ministarstva zdravlja izdvojen za opštinu Budva i tvrdi da je prema njegovim saznanjima to ništa tj. 0 €.

„A mi smo kao opština za poslednje dvije godine uložili 190 hiljada eura za doktore i medicinsko osoblje u ljetnjim ambulantama, preko 20 hijada eura za popravke i održavanje objekata koji se koriste kao ambulante, preko 60 hijada eura za donacije humanitanim organizacijama koje pomažu razvoj zdravstva itd., itd. Nakon ovakvih podataka jasna su pitanja koja slijede i na koja ni DPS ni Vlada nemaju odgovor iako su već više puta aktuelizovana“, kaže Bulatović.

On je uputio i dodatna pitanja:

"Kada ćete Budvu početi da posmatrate kao grad sa 40 hiljada stalnih žitelja, a u sezoni i do 120 hiljada, a ne 19 hiljada koliko ih je u biračkom spisku? Kada ćete građanima Budve omogućiti da ne moraju za bilo koju ozbiljniju povredu da idu minimum 22 km, odnosno u ljetnjim mjesecima minimum sat vremena do najbliže bolnice? Kada ćete omogućiti građanima Budve da mogu da izvade ljekarsko uvjerenje za bilo koju potrebu, od upisa u vrtić djece , do zasnivanja radnog odnosa u Budvi, bez potrebe da za to obilaze susjedne gradove?“

Bulatović tvrdi da je kao u oblasti prosvjete siguran da može u ime svih koalicionih partnera da kaže da će Budva u zdravlje svojih stanovnika i gostiju uložiti kolliko god je potrebno.

"A unaprijed kažem, kolliko god resorno ministarstvo da uloži mi ćemo još toliko. Potpisujem na neviđeno", poručio je Bulatović.