13-09-2021

Danas 10. sjednica lokalnog parlamenta

Deseta sjednica lokalnog parlamenta zakazana je za danas, sa početkom u 10h u sali Opštine Budva.

Danas 10. sjednica lokalnog parlamenta | Radio Televizija Budva

Na 10. sjednici SO Budva naći će se sljedeće tačke Dnevnog reda:

1. Predlog Odluke o završnom računu Opštine Budva za 2020. godinu

2. Predlog rješenja o davanju saglasnosti za ustanovljavanje službenosti

3. Predlog rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ Podkoškljun

4. Predlog rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ Velji Vinogradi

5. Predlog rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ Dubovica


Dnevni red dopunjen sa još 15 tačaka.

Dopuna:

1. Predlog Odluke o stipendiranju i nagrađivanju studenata i učenika

2. Predlog Odluke o bratimljenju između Opštine Budva Crna Gora i gradske Opštine Vračar - Grad Beograd Republika Srbija

3. Predlog Odluke o bratimljenju između Opštine Budva (Crna Gora) i grada Užica (Republika Srbija)

4. Predlog Odluke o davanju na privremeno korišćenje stambenog prostora u TQ Ministarstvo

5. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora "Otpadne Vode"

6. Predlog rješenja o imenovanju člana Savjeta JU Muzeji i galerije Budve iz reda zaposlenih

7. Predlog Zaključka o davanju ovlašćenja UNDP

8. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o usvajanju Godišnjeg programa rada i finansijskog plana za 2021. godinu doo "Vodovod i kanalizacija Budva"

9. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluge za crpljenje odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama

10. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena regulisanih komunalnih usluga Vodovod i kanalizacija doo Budva

11. Predlog Odluke o potvrđivanju odluke o davanju saglasnosti na Program rada Otpadne vode 2021. gidine

12. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o davanju ovlašćenja Tradeunique doo Budva

13. Predlog Odluke o pokretanju postupka za proglašenje počasnog gradjanina Opštine Budva Nemanja Kusturica

14. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obaveze po osnovu zakupa nepokretnosti u vlasništvu Opštine Budva i lokalne komunalne takse do kraja 2020. godine

15. Predlog Rješenje o razrešenju članova Odbora direktora SRC doo