27-12-2018

Pogledajte kako će izgledati saobraćajnice u centru Budve - VIDEO

Na godišnjoj konferenciji za medije, predsjednik Opštine, Dragan Krapović, predstavio novi strateški projekat u Budvi, saobraćajno rješenje centra grada kroz pretvaranje ulica 22. novembar i Mediteranske u bulevare, i izgradnju kružnog toka kod gradske Pošte.

Pogledajte kako će izgledati saobraćajnice u centru Budve - VIDEO | Radio Televizija Budva

Prema riječima Krapovića, u pitanju je projekat rekonstrukcije Mediteranske ulice sa kružnim tokom koji se spaja sa južnim bulevarom. Kolovoz bi trebao da bude četiri trake puta 3,25 metara. Razdjelni pojas bi trebao da bude u ulici 22 novembra,

"Lijevo pješačka staza metar i po, desno pješačka staza 2,25 metara sužavana na nekim pozicijama na 1,8 metara zbog izgrađenih prilaza objektima", rekao je Krapović.

S obzirom na koncentraciju dolazaka autobusa, naročito tokom ljetnje sezone projektovana je posebna saobraćajnica koja će služiti samo za saobraćaj autobusa.
Video prezentacija budućeg izgleda saobraćajnica u centru grada

"U Mediteranskoj ulici, nekih 375 metara rekonstrukcije sa, prije svega, osvrtom na koncentraciju dolazaka autobusa, naročito u toku ljetnje sezone, to je podiglo onako dosta prašine kada smo ove godine napravili malo drugačije saobraćajno rješenje i autobuse na neki način izmjestili iz centra grada, tako da je projektovana posebna saobraćajnica koja spaja Lovćensku i Meditersansku, a služiće samo za saobraćaj autobusa. Na ovaj način postojeće autobusko stajalište izmješta se na suprotnu stranu i omogućava putnicima i našim gostima lakšu i bezbjedniju komunikaciju sa Starim gradom", naglasio je Krapović.

On je kazao da saobraćajnicu radno nazvanu u "S 11-11" u dužini od oko 60 metara investitor treba da izgradi, u skladu sa obavezom koju je preuzeo investitor hotela koji gradi trenutno objekat prema južnom bulevaru.

U cilju korišćenja Mediteranskog bulevara za bitne događaje u gradu u kojem učestvuje veliki broj pješaka, predlaže se markiranje sa svake strane po jedne od ove četiri kolovozne trake u oba smjera. Ove trake bi u specijalnim prilikama trebale da se koriste kao pješački koridori i na taj način da se pješacima prije svega učini grad dostupniji.

Ovaj projekat omogućio bi više parking mjesta i bolju saobraćajnu organizuaciju i dostupnost samom centru grada, zaključio je Krapović.

Planom investicija za 2019 godinu predviđena je i rekonstrukcija ulice 22. novembra, u vrijednosti od 800 hiljada eura.