13-01-2022

Prijevor: Za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže oko 84,5 hiljada eura

Za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione infrastruktura u naselju Prijevor Opština Budva opredijelila je sredstva u iznosu od oko 84,5 hiljada eura.


Foto: Wikipedia

Kako je naznačeno u ugovoru o javnoj nabavci, koji je potpisan krajem decembra prošle godine, ukupna vrijednost radova sa uračunatim PDV-om iznosi 84.224,91 EUR. Izvođač je firma "HydroGIS System" d.o.o čije je sjedište u Podgorici.

Rok za izvršenje ugovora je 60 dana od uvođenja izvođača u posao, a do produžetka radova može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač objektivno nije mogao da utiče.


M.S.

Zabranjeno preuzimanje tekstova bez pismenog odobrenja redakcije portala RTV Budva