22-03-2019

Privremena upotrebna dozvola ili druga lokacija za Dnevni centar?

Dnevni centar počeće sa radom nakon dobijanja upotrebne dozvole. Kako zgrada u kojoj se nalazi ima porblematičnu istoriju i neizmirene komunalije, pitanje je kada će se sva potrebna dokumentacija dovesti u red. Ideja predsjednika Opštine Budva Marka Carevića je da izdejstvuje privremenu upotrebnu dozvolu, samo za prostor Dnevnog centra.

Privremena upotrebna dozvola ili druga lokacija za Dnevni centar? | Radio Televizija Budva

Na dan Opštine Budva svečano su uručeni ključevi poslovnog prostora od 700 kvadrata u prizemlju Nivelove zgrade, namijenjenom Dnevnom centru za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, v.d. direktorici Ivani Mihović.

Dnevni centar je registrovan, upisan u centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, a zvaničan početak rada očekuje se po dobijanju licence za rad. Međutim, prije licence potrebno je dobijanje upotrebne dozvole.

"U proceduri smo sređivanja dokumentacije za dobijanje licence, potrebna nam je i upotrebna dozvola na čijem dobijanju Opština aktivno radi. Nadamo se da ćemo dobiti makar privremenu dozvolu koja nije dovoljna, ali je svakako korak naprijed", rekla je Mihović.

Predsjednik Opštine Budva Marko Carević je kazao da smatra da je najteže roditeljima i djeci koja očekuju početak rada ovog centra.

"Lično sam se potrudio i lično ću razgovarati sa ministrom, jer smatram da nije u redu da ovoliko čekaju. Početak rada Dnevnog centra je i moje lično opterećenje, budući da znam da je centar nasušna potreba, ljudska i moralna obaveza grada prema toj djeci i njihovim roditeljima", kazao je Carević.

On je dodao da je Opština na dobrom putu da izdejstvuje makar privremnu upotrebnu dozvolu i time djeci omugući makar približne uslove onima koje bi trebaali da imaju.

Ukoliko pak ne uspiju napori predsjednika Carevića da izdejstvuje privremenu upotrebnu dozvolu u opticaju je ideja o preseljenju Dnevnog centra u samostalni objekat na drugoj poziciji.

"Siguran sam da ima prostora, s obzirom na gradnju u Budvi i na gradnju koja tek predstoji, siguran sam da su investitori voljni da pomognu takve projekte i mislim da je najrealnije da se u slučaju nedobijanja dozvole nađe nova lokacija u okolini Budve.
Pravo rješenje bi bio kutak sa dvorištem, zelenilom i drvećem i sa unutra projektovanim prostorom prilagođenim njima" dodao je Carević.

Prije pet godina Skupština je donijela odluku o osnivanju JU "Dnevni centar". Tadašnja lokalna vlast je poslovne prostore u zgradi Nivela preuzela na ime dijela duga za komunalije u iznosu od 1,2 miliona eura.

Početni dug kompaniji "Nivel", koja je sagradila osmospratnu zgradu na zaobilaznici u naselju Rozino, po osnovu komunalija je iznosio 3,1 milion eura. Da bi se dobila upotrebna dozvola neophodno je prethodno uplatiti zaostali dio duga.