27-10-2021

Sertifikat Fer sa potrošačem značiće sigurnu kupovinu

Sertifikat Fer sa potrošačem će za sve potrošače značiti sigurnu kupovinu i zaštitu, a za trgovce odgovarajuću dobit i brend, saopštili su predstavnici Centra za zaštitu potrošača.

Sertifikat Fer sa potrošačem značiće sigurnu kupovinu | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

CEZAP, Organizacija potrošača Makedonije i Nacionalna organizacija potrošača Srbije razvili su inovativni model pružanja usluga sertifikacija kompanijama koje se ističu fer odnosom prema potrošačima.

Predstavnik CEZAP-a, Željko Tomović, je na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen model sertifikacije kazao da je sertifikat Fer sa potrošačem znak povjerenja, ugleda i zagarantovane dobre prakse trgovaca prema potrošačima, prenosi Mediabiro.

„Njegov cilj je da doprinese razvoju saradnje između civilnog sektora, potrošača i samih kampanija, kako bi se stvorili fer tržišni odnosi“, rekao je Tomović.

Prema njegovim riječima, sertifikat će istaći kompanije koje se odlikuju korektnim odnosom prema potrošačima, koje nude jedan korak više u odnosu na ono što je zakonska regulativa i koje su spremne da uvijek izađu u susret potrošačima, poštujući šest oblasti koje su sertfikatom obuhvaćene.

„To su zaštita bezbjednosti zdravlja potrošača, fer reklamiranje, fer ugovorne odredbe, savjesna i održiva potrošnja, edukacija i informisanje i odnos prema potrošačima kada su u pitanju prigovori i žalbe“, naveo je Tomović.

Sertifikat, kako je objasnio, obuhvate navedene oblasti i kompanije koje ih ispunjavaju dobiće sertifikat, a potrošači će tada prepoznati da je to kampanija u kojoj oni mogu da ostvare sigurnu kupovinu.

Predsjednica CEZAP-a, Olga Nikčević, kazala je da sertifikat Fer sa potrošačem ohrabruje trgovce da usklade svoje tržišno ponašanje sa zakonom i dobrom poslovnom praksom u odnosu prema potrošačima, istovremeno garantujući potrošačima da će njihove potrebe i zahtjevi biti zadovoljeni, a eventualni sporovi brzo riješeni.

„Na taj način se u praksi očekuje da će sertifikat pružiti veću zaštitu potrošačima, a samim tim i smanjiti potrebu za intervencijom organa za nadzor tržišta“, rekla je Nikčević.

Prema njenim rječima, primjenom poslovnih praksi koje su utkane u sertifikat, kompanije će se bolje pozicionirati na tržištu, jer će potrošači prepoznati njihov fer odnos.

Takođe će, kako je navela, ojačati međusobno povjerenje između civilnog sektora, potrošača i kompanija, što će opet rezultirati poboljšanjem konkurentnosti i stvaranjem fer tržišnih odnosa.

Predstavnica Uprave za inspekcijske poslove (UIP), Rada Marković, kazala je da je sertifikat "osvježenje za Crnu Goru u ovoj oblasti“.

Prema njenim riječima, sertifikat je direktni benefit da se problem na relaciji trgovac – potrošač vrati na rješavanje upravo između ugovornih strana.

„To je prvi korak u rješavanju prigovora potrošača“, dodala je Marković.

Predstavnica Ministarstva ekonomskog razvoja, Jasna Vujović, saopštila je da taj Vladin resor snažno podržava inicijative koje doprinose poboljšanju položaja potrošača u Crnoj Gori.

„Kroz navedeni sertifikat doprinijeće se podizanju svijeti o značaju zaštite potrošača, a pojedinačni slučajevi biće riješeni prije nego što to dođe do UIP-a“, navela je Vujović.