04-10-2023

(VIDEO) Ercegović : Naučni skup će se održati 7. i 8. oktobra u Palati Bizanti u Kotoru

Ove godine navršavaju se dvije veoma važne godišnjice kako za Boku, tako i za Crnu Goru. 210 godina je od usvajanja Delaracije o ujedinjenju Boke i Crne Gore iz 1813. godine i 175 godina od održavanja Narodne skupštine bokelja 1848. godine u Prčanju. Tim povodom su se sreli predstavnici svoje Matice Boke i Saveza Srba iz Crne Gore Beograd i jednoglasno se složili da ta dva izuzetna jubileja zavređuju da se zajednički obilježe organizovanjem Naučnog skupa posvećenog tim događajima, a tim povodom u emisiji Jutrom iz Budve gostovao je ispred Organizacionog odbora Mašan Ercegović.

(VIDEO) Ercegović : Naučni skup će se održati 7. i 8. oktobra u Palati Bizanti u Kotoru | Radio Televizija Budva

Jutrom iz Budve, Printscreen

“Boka u ogledalu istorijskog nasljeđa” naziv je dvodnevnog naučnog skupa koji je zakazan za ovaj vikend u Kotoru, u organizaciji Matice Boke i Saveza Srba iz Crne Gore – Beograd.

"Po pravili slobodno možemo reći da su dva cilja. Prvi cilj je da osvijetlimo ta dva događaja, iznova, jer su to dva najvažnija istorijska događaja u novovjekovnoj istoriji Boke. Takođe, obaveza nas kao potomaka je da imamo obaveznu kulturu sjećanja, tu postoji dodatna i po meni vrlo bitna okolnost, a to je da probamo da napravimo kroz jedan značajan koncipiran Narodni skup paralelu između našeg ponašanje i okolnosti naših predaka i današnje situacije, statusa Boke, bokelja i Crne Gore", istakao je Ercegović.

Naučni skup će se održati 7. i 8. oktobra u Palati Bizanti u Starom gradu.

"Koncep rada je sljedeći. Otvaranje je u subotu u 10 sati u Kotoru, nakon ceremonije otvaranja prva radna sesija ide u 11:30h, druga u 16h i sljedeća u nedjelju od 10h do 13h. Dakle, koncept je da se radi po sesijama, slobodan je pristup i svalko ima pravo na diskusiju. Svaka diskusija nakon izlaganja može da bude dozvoljena od pet do deset minuta", kazao je on.

Ercegović je dodao, iako su u pitanju istorijski događaji, nastojali su na tome da strukturu učesnika prošire, sa istoričara na lingviste, književnike, etnologe i slično, kako bi dali široku lepezu predstavljanja Boke i same prošlosti, da bi bila u funkciji sadašnjosti i precepcije determinisanja budućnosti.

U nastavku pogledajte cijeli intervju:
J.M.