27-07-2018

Za crnogorsko državljanstvo pola miliona eura

Vlada je naložila nadležnim institucijama da obave sve neophodne pretpostavke kako bi program sticanja crnogorskog državljanstva prijemom na osnovu posebnog programa ulaganja mogao početi da se primjenjuje 1. oktobra.

Za crnogorsko državljanstvo pola miliona eura | Radio Televizija Budva

Kako je saopšteno nakon sjenice, Vlada je danas razmotrila i usvojila Informaciju o programu sticanja crnogorskog državljanstva prijemom na osnovu posebnog programa ulaganja.

„Program ekonomskog državljanstva će biti dostupan za najviše dvije hiljade najreferentnijih aplikanata iz zemalja koje ne pripadaju Evropskoj uniji, i to tokom ograničenog perioda od tri godine“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će zainteresovani pojedinci imati opciju da ulože 250 hiljada EUR u neki od razvojnih projekata prethodno odobren od Vlade u nerazvijenom području Crne Gore, ili 45 hiljada u neki od projekata u razvijenom području Crne Gore.

Vlada će, pored toga, naplaćivati naknadu do 100.000 eura po podnesenom zahtjevu. Naknada će biti usmjerena u poseban fond za razvoj nerazvijenih područja.

Programom će upravljati posebna Vladina agencija koja će angažovati unaprijed odobrene marketing agente.

Kako je pojašnjeno iz Vlade, marketing agenti će biti zaduženi za uspješnu promociju tog programa i privlačenje zainteresovanih investitora.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijumima za utvrđivanje naučnog, privrednog, ekonomskog, kulturnog i sportskog interesa Crne Gore za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.

„Izmjenjenom Odlukom je propisano da će kriterijume, način i postupak izbora aplikanata predložiti organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije i organ državne uprave nadležan za poslove održivog razvoja i turizma, i to u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove odluke“, kaže se u saopštenju.