28-03-2023

Regionalni vodovod: Usvojen Izvještaj o radu Odbora direktora za 2022. godinu

Na XVII redovnoj sjednica Odbora direktora DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ usvojen je Izvještaj o radu Odbora direktora za 2022. godinu, saopšteno je iz Regionalnog vodovoda.


Foto: Regionalni vodovod

Kako navode, u izvještajnom periodu, Odbor direktora se bavio aktuelnim, ali i strateškim pitanjima.

"Maksimalno je bio posvećen očuvanju i unaprjeđenju poslovanja i sa pažnjom odgovornog predstavnika Vlade Crne Gore izvršavao povjerene zadatke. Redovno i po ustaljenoj dinamici, sprovođenjem usvojenog Plana rada, vršio nadzor i procjenu realizacije postavljenih ciljeva i efikasnosti poslovanja Društva. Detaljno je analizirana mogućnost projektovanja smanjivanja troškova poslovanja Društva za 2022. godinu u odnosu na uporedni period u 2021. godini, što je rezultiralo pozitivnim poslovanjem Društva i pored brojnih ekonomskih poteškoća i to u periodu kad je dovedena u pitanje održivost Društva", ističu u saopštenju.

Odbor direktora je, kako dodaju, odgovornim pristupom i bliskom i kvalitetnom saradnjom sa državnim institucijama, čije ingerencije imaju dodira sa politikom vodosnabdijevanja na Crnogorskom primorju, odnosno, kroz koordiniranu saradnju svih relevantnih subjekata, nastojao da pronađe kvalitetan način za prevazilaženje svih problema u urednom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja.

"Izvještajna godina bila je turbuletna i prepuna izazova i problema (najčešće prouzrokovanih spoljnim faktorom) koje je bilo neophodno u hodu rješavati. Odgovornim vršenjem svoje funkcije, Odbor direktora je realizovao brojne aktivnosti, kroz niz radnji i mjera, razmatranje brojnih materijala, dokumenata, izvještaja, informacija, pregleda i analiza kako od strateškog značaja za kompaniju tako i iz oblasti tekućeg poslovanja, koje su, u konačnom, doprinijele uspješnom rješavanju tih prepreka, odnosno poslovanju Društva na najvišem mogućem nivou. Odbor direktora je u izvještajnom periodu ostvario efikasno unutrašnje poslovanje i uspješno usmjeravao realizaciju razvojnih projekata Društva. Na ekonomsko – finansijski položaj Društva dominantno su uticale kamate i kreditne obaveze prema međunarodnim finansijskim institucijama. U pomenutom periodu, Odbor direktora je svoju aktivnost usmjerio na iznalaženje najboljih rješenja u cilju unaprjeđenja funkcionisanja i postizanja održivog razvoja Društva", navode u saopštenju.

U periodu koji obuhvata ovaj Izvještaj, donijete su Odluke koje predstavljaju zbir preduzetih mjera i aktivnosti u cilju obezbjeđenja uslova za regularno i nesmetano funkcionisanje Društva.

"Pokrenut je niz mjera i aktivnosti na utvrđivanju uzroka pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje Sestre” kao i za iznalaženje rješenja koja će doprinijeti zaustavljanu pada, odnosno, poboljšanju izdašnosti ovog izvorišta. Kako su sve naučne analize i studije koje je Društvo izrađivalo i sprovodilo u saradnji sa eminentnim predstavnicima naučne zajednice, pokazale da je osnovni uzrok pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje Sestre” nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska, kao i nedovoljno stručno regulisanje korita rijeke Morače. Odbor direktora je preduzimao konkretne korake u cilju otklanjanja jednog takvog stanja. Čitavim nizom dopisa i tokom brojnih sastanaka održanih na ovu temu, nadležni državni organi i institucije su detaljno upoznati sa ovim problemom, sa odlučnim zahtjevom da se zaustavi svaka dalja nelegalna djelatnost u koritu rijeke Morače, odnosno u drugoj i trećoj zoni sanitarne zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre”, kazali su iz Regionalnog vodovda.

Dodaju da je posebno značajne rezultate dao Okrugli sto na temu: „Trenutno stanje i mogućnosti Regionalnog vodovoda, izazovi i šanse za budući održivi razvoj, u susret ljetnjoj turističkoj sezoni 2023. godine“ koji je Odbor direktora u saradnji sa menadžmentom Društva organizovao.

"To je bila prilika da se predstavnici najznačajnijih državnih institucija, lokalnih samouprava i vodovodnih društava na Crnogorskom primorju, članovi stručne, akademske zajednice, pripadnici nevladinog sektora, te predstavnici medija upoznaju sa rezultatima studije ,,Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta Bolje Sestre“, autora ,,Geoprojekt“ DOO Podgorica, koja je finansirana iz sredstava IPA INTERREG CBC IT-AL-MNE programa. Ova studija je još jednom nedvosmisleno pokazala da osnovni uzrok pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje Sestre” predstavljaju nelegalne aktivnosti u koritu i priobalnom području rijeke Morače. Zaključci Okruglog stola, koji su jednoglasno prihvaćeni od strane svih učesnika ovog skupa, postali su smjernica za preduzimanje daljih mjera i aktivnosti od strane svih nadležnih subjekata, a koje su predložene u okviru navedene Studije", navode u saopštenju.

Ono što je posebno obelježilo izvještajni period, jeste činjenica da je ovo Društvo naišlo na puno razumijevanje i potporu Vlade Crne Gore, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Uprave za vode, Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, kao i brojnih drugih državnih organa i institucija.

"Upravo njihova podrška i odlučnost da se sa ovim nelegalnim aktivnostima uhvate u koštac, budi nadu da će konačno i trajno doći do zaustavljanja nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska, a samim tim, i do eliminisanja osnovnog uzroka trenda pada izdašnosti vodoizvorišta. Sprječavanje svih oblika devastacije korita rijeke Morače i uklanjanje svih nezakonski postavljenih objekata, stvoriće uslove za sprovođenje mjera i aktivnosti za povećanje izdašnosti izvorišta (izgradnja pješčanog nasipa u koritu rijeke Morače), odnosno, obezbjeđenje dodatnih količina vode (instalacija postrojenja za prečišćavanje vode). Sprovođenjem navedenih mjera i aktivnosti, umnogome će se ublažiti negativni efekti nelegalnih radova u koritu rijeke Morače. Upravo u pravcu kreiranja uslova i pretpostavki za realizaciju navedenih mjera, primarno su se odvijale i aktivnosti Odbora direktora. Na osnovu svega navedenog, nameće se zaključak da je Odbor direktora kvalitetnim i detaljnim diskusijama vođenim na sjednicama koje su održavane u izvještajnom periodu, na krajnje odgovoran, profesionalan i temeljan način pristupio svim pitanjima, posebno vodeći računa o poštovanju svih važećih zakonskih propisa i odredbi koje se tiču korporativnog upravljanja i zaštite interesa svakog zaposlenog, bez izuzetaka, što je rezultiralo veoma uspješnim poslovnim rezultatima", zaključuje se u saopštenju.