27-09-2023

Završena ovogodišnja berba u vinogradima UCG

Berbom posljednjih redova i čokota vinove loze, kroz simboličnu manifestaciju na oglednom imanju Biotehničkog fakulteta Dan berbe grožđa, završena je ovogodišnja berba u vinogradima Univerziteta Crne Gore.

Završena ovogodišnja berba u vinogradima UCG | Radio Televizija Budva

Foto: UCG

Pored zaposlenih i studenata sa Biotehničkog fakulteta, na čelu sa dekankom Božidarkom Marković, učešće u ovoj simboličnoj i tradicionalnoj manifestaciji uzeli su dekani, prodekani i zaposleni sa više fakulteta UCG i Rektorata.

"Tokom ove manifestacije, specijalisti u oblasti vinogradarstva i tehnologije vina sa Biotehničkog fakulteta detaljnije su upoznali prisutne sa kapacitetom i sortimentom vinograda, asortimanom proizvoda i tehnologijom proizvodnje vina i rakije na oglednom imanju", navodi se u saopštenju.

Na 22 hektara vinograda na oglednom imanju okosnicu čine autohtone sorte za crvena vina, vranac i u nešto manjem obimu kratošija, koje se gaje na oko 18 hektara.

Od bijelih vinskih sorti u manjem obimu zastupljene su crnogorske autohtone sorte krstač i žižak, a od stonih sorti kardinal, ribijer, palieri 5, muskat italija.

U vinogradu oglednog imanja je kolekcija domaćih, odomaćenih i introdukovanih sorti vinove loze, koja sa 443 genotipa predstavlja jednu od najbogatijih kolekcija u regionu.

Svaka sorta je zastupljena najmanje sa po sedam čokota.

Osim ove, Fakultet posjeduje i kolekciju autohtone sorte kratošija u kojoj su sakupljeni, umnoženi i posađeni varijeteti-biotipovi kratošije iz različitih vinogradarskih regiona Crne Gore.

Imanje raspolaže i vinskim podrumom koji je u funkciji od 1956. godine i kao takav je najstariji u Crnoj Gori.

Podrum raspolaže svom neophodnom opremom za preradu grožđa i smještaj vina i lozove rakije. Kapacitet vinskog podruma je 300 hiljada litara. Zavisno od klimatskih uslova, godišnje se preradi od 100 do 180 tona grožđa.

Zahvaljujući specifičnostima lokaliteta, sortimentu, kvalitetu grožđa, zatim tradicionalnoj tehnologiji koja se primjenjuje i znanjima stečenim kroz naučna istraživanja, Biotehnički fakultet proizvodi prepoznatljiva vina vranac i vranac barrique, koji su nosioci velikog broja zlatnih medalja i nagrada.

Pored vina, proizvode se standardna i muskatna lozova rakija, koje su kao brend pod nazivom Institutova loza izuzetno cijenjene među potrošačima.